spir_01Írássorozat a Fokolare lelkiség 12 alappilléréről

Chiara Lubich lelkiségét közösségi lelkiségnek nevezik, mert az egységet szolgálja, vagyis a „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21) evangéliumi mondat megvalósulását.

Az egység lelkisége 12 alappilléren nyugszik, de ezek egymással is összefüggnek:

 

1. Isten a Szeretet

2. Az Isten akarata

3. Az Ige

4. A felebarát

5. A kölcsönös szeretet

6. Az eukarisztikus Jézus

7. Az egység

8. Az elhagyott Jézus

9. Mária

10. Az Egyház

11. A Szentlélek

12. A köztünk élő Jézus