Támogatható projektjeink

 

Közösségépítés – Ifjúság

 

Teens4Unity táborok

13-18 év közötti fiatalok nyári tábora, ahol a pihenés mellett a közösségi programokon keresztül a béke, a párbeszéd,  a felelősségvállalás kultúráját sajátítják el a fiatalok felnőtt szakértők együttműködésével. A csoportbeszélgetések, workshopok érintik a családi életre nevelés kérdéseit, a fiatalok életében jelentkező kihívások kezelésének módjait, például az Internet felelős használatát, a drogprevenciót.

 

Új Ifjúság táborok

18-30 éves fiatalok nyári tábora. A tábornak mindig más város ad otthont: a helyi önkormányzattal és egyházi vezetéssel együttműködésben a fiatalok délelőttönként társadalmi munkát végeznek a város javára: szociális intézményekben műsorokkal, látogatásokkal színesítik a városiak életét, parkokban, közterületeken a környezet szépítését, karbantartását végzik.

A tábor programjában szerepelnek közösségi játékok, ahol jobban megismerkedhetnek egymással a fiatalok; lelki programok, ahol közelebb kerülhetnek a kölcsönös szeretetre épülő egyetemes testvériség ideáljához; fórumok, beszélgetések, amelyek segítik az érett, teljes emberré válásuk útját, valamint sport, pihenés és táncház.

 

Máriapoli

A Fokoláre Mozgalom tagjainak és barátainak nagyszabású összejövetele. Minden korosztály együtt tölt néhány napot, hogy kicsiben felépítsék „Mária Városát”, hogy életet adjanak Jézusnak az emberek között, ahogy Mária tette. Legfőbb törvénye egymás kölcsönös szeretete. Az együttlét rekreációs és lelki elmélyülésre alkalmas programokat is tartalmaz, a közös étkezések, séták, beszélgetések is fontos részei az ideiglenes városnak.

 

Társadalmi Felelősségvállalás

 

KOHÓ – Kapcsolati Háló

 

A budapesti KOHÓ – Kapcsolati Háló önkéntes csapata az ózdi helyi katolikus iskola igazgatónőjével együttműködve – aki személyesen ismeri a gyerekeket, családokat – a helyi, hátrányos helyzetű, főként roma közösséggel való valódi találkozásokra, közös cselekvésre és egymás jobb megismerésére teremtenek alkalmat, a testvériség és a szolidaritás érdekében. A helybéli családok támogatása mellett az önkéntesek a helyben felmerülő igényeket, szükségleteket, hiányokat szem előtt tartva számos alulról jövő kezdeményezést indítottak, sportcipők gyűjtésétől kezdve a gyerekek játékos fejlesztésén vagy közös mozizáson keresztül a közösségi területek fejlesztéséig. A gyerekekkel, családokkal történő találkozás és személyes kapcsolattartás mellett rendszeres programok a tavaszi és a téli családi napok, a közös munka, és az évente megrendezett szakmai napok. Kiemelten fontos a projektben a kölcsönösség: nem „egyirányú” adományozásban

gondolkodni, hanem keresni a lehetőséget, hogy a célcsoport is kivehesse a részét egy-egy kezdeményezésből. Az igazgatónő mellett partnerségre törekszünk a helyi családokkal, a plébánossal és a városvezetéssel is.

 

Dejtári Projekt


Dejtáron az 1990-es években az akkori plébános, Szekeres Mihály atya cigányszármazású hittanosai kerültek kapcsolatba a Fokoláre Mozgalom fiataljaival. Innen származik kapcsolatunk Gizi és Kálmán családjával, akik a helyi cigány közösség összefogásában tettek jelentős lépéseket a Váci Egyházmegye Ceferino Ház gondozásában működő Dejtári Napközbeni Gyermekfelügyelet keretein belül. Több éven keresztül gyakori pedagógiai kapcsolatban állt velük a mozgalomhoz tartozó tanárok csoportja: cigány táncokkal gazdagították Budapesten és Dejtáron a programokat.  Harminc éve részt veszünk az ő életükben, ügyintézésben, a helyi 10-15 család segítésében. Ez az utóbbi években évi 500-600- ezer Ft támogatást jelent, gyakran a legszükségesebbek biztosítását. Folyamatosan hálás szívvel fogadjuk az adományokat.

 

Pakisztáni projekt

 

A Fokoláre Mozgalmon keresztül ismertük meg a pakisztáni Szociális Központot, ahol nagy nyomorban élő kaszton kívüli hindu- és keresztény gyermekeket és családjaikat gondozzák. Mivel korábbi adományozóik nem tudták folytatni a támogatásukat, hozzánk fordultak segítségért.

  1. november óta magánszemélyek, közösségek, iskolák, plébániák, családok segítségével, jótékonysági koncert megrendezésével, médiákban való híradással, és iskolákban, plébániákon meghirdetett „100 Ft -os” akcióval összesen 10-40-70- 97 gyermek beiskolázását tudtuk biztosítani. Egy gyermek egyévi iskoláztatása 65 000 forintba kerül.

Magánszemélyek, intézmények vállalhatják egy-egy gyermek segítését egy évre. Iskolák, plébániák számára pedig meghirdettük a 100 forintos akciót: ha minden tanuló vagy egyházközségi tag 100 forinttal segíti ezt a projektet, akkor egy nagyobb iskola, plébánia egy gyermek teljes évi tanulását tudja biztosítani.

Ha Ön is szeretné a környezetében megszervezni ezt az akciót keresse Téglásy Klárát: teglasy.klara@fokolare.hu és Tóth Juditot: toth.judit@fokolare.hu

 

Szemléletformálás

 

Új Város Online + Életige lapok

 

Az Új Város a Fokoláre Mozgalom céljait és küldetését segítő kommunikációs eszköz. 1989-ben született az Új Város magazin, mely 30 éven át, gyűjtötte maga köré azokat, akik tenni akarnak Jézus végrendeletéért, hogy „Legyenek mindnyájan egy!”, és hírét vitte azoknak a kezdeményezéseknek, melyek az egység magvait hordozzák. 2020 húsvétjától az Új Város Online vette át a magazin feladatát. Az Új Város adja ki 6000 példányban az Élet Igéje nyomtatványt is, melyen minden hónapban egy evangéliumi ige és kommentárja olvasható. Ezek a havi elmélkedések arra buzdítanak, hogy az Evangélium ne csak lelki táplálékunk legyen, hanem a mindennapi életünk, döntéseink alakítója is.

Párbeszéd fórumok

2018-ban 12 alkalomból álló fórumsorozatra került sor. Célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlatra tegyenek szert az egymás elfogadására és meghallgatására alapuló párbeszédben. Az alkalmakon az elméleti képzésen túl érzékeny politikai és társadalmi témák megbeszélésén keresztül lehetőség volt     tapasztalatot szerezni abban, hogyan emelkedhet felül az ember saját előfeltevésein, kulturális begyökerezettségén, sematikus gondolkozásán. A programsorozaton 60-80 fő vett részt.

 

Nemzetközi projektek

 

Teens diákújságírás-képzés

 

A Teens Projekt 15-18 éves fiatalok számára nyújt nemzetközi képzést és kapcsolatteremtési lehetőséget helyi workshopokon, nemzetközi online webináriumokon keresztül. Ezek témája a médiafelületek kritikus használata, a fake news jelenség felismerésének segítése, újságírói és kommunikációs alapismeretek, multimédiás alapismeretek. A projekt csúcspontja a Kenyában 2021 nyarán megszervezendő nemzetközi tábor. Cél egy nemzetközi, fiatalok által szerkesztett online magazin létrehozása. A projektben 8 országból 11 szervezet vesz részt, köztük a magyar Új Város  és magyar fiatalok is. 

 

Sophia Egyetemi Intézet – Loppiano, Olaszország

 

A Sophia Egyetemi Intézet integratív emberi, szakmai és kulturális  képzést nyújt azoknak, akik szeme előtt az egész világ perspektívája lebeg és akik a bölcsesség irányítására vágynak. A hívószavak: látókör-szélesítés, csapatmunkára való képzés, konfliktusmegoldási stratégiák átadása, párbeszéd-modellek, probléma-megoldási készség fejlesztése. Mindezt nemzetközi környezetben, a tanulás és az élet egységében. Részletes program itt: https://www.sophiauniversity.org/it/sophia-in-breve/

Magyarországról a 2008-as indulás óta az Alapítvány támogatásával négy diák tanult a Sophia Egyetemi Intézetben.

 

Ökológiai projektek – a nemzetközi EcoOne munkacsoport tevékenysége

 

“A föld, a táj és a talaj iránti szeretet – az éghajlatváltozás kulcsa a visegrádi országokban” projekt partnereinek első találkozójára 2020.7.23-tól 2020.7.24-ig került sor. A kétnapos találkozóra a Drienová Bioklimatikus Park adott otthont.
Az Új Város Alapítvány részéről Ádám Attila kertészmérnök vett részt a rendezvényen, aki a hazai Eco One munkacsoportról és saját tájépítészeti szakmai tevékenységéről számolt be.