Az Új Város Alapítvány a Fokoláre Mozgalom támogatására létrehozott közhasznú alapítvány.

Fő tevékenysége az Új Város lap- és könyvkiadás. Emellett keretet biztosít ifjúsági, szociális és képzési programokhoz, melyek a mozgalom tagjainak és az érdeklődőknek szólnak. 

Közhasznúsági beszámolók és a közzétett mérlegek alább tekinthetők meg:
        – 2020. év,   2021. év, 2022. év, 2023. év 

 

Támogatható tevékenységeink

Lap- és könyvkiadás

Chiara Lubich közösségi lelkiségéből merítve vallási, családi és társadalmi témájú könyveket publikálunk, harminc éven át,1989–2019 között színes magazinunk, az Új Város az egység üzenetét közvetítette a magyarországi és határon túli magyar olvasóknak. 2020-tól pedig az Új Város Online folytatja e hagyományt. Kiadónk a nemzetközi Città Nuova hálózat tagja.

Az Új Város Alapítvány identitása és küldetése a Fokoláre Mozgaloméval azonos. A „Legyenek mindnyájan egy” krisztusi gondolat jegyében egy testvéribb világért, a különböző nemzetiségű, kultúrájú, vallású és eltérő nézeteket valló emberek közötti hidak építésén dolgozunk a kommunikáció, a képzés és a közösségszervezés területén.

Közösségépítés – Ifjúság

 Teens4Unity táborok

13-18 év közötti fiatalok nyári tábora, ahol a pihenés mellett a közösségi programokon keresztül a béke, a párbeszéd,  a felelősségvállalás kultúráját sajátítják el a fiatalok felnőtt szakértők együttműködésével. A csoportbeszélgetések, workshopok érintik a családi életre nevelés kérdéseit, a fiatalok életében jelentkező kihívások kezelésének módjait, például az Internet felelős használatát, a drogprevenciót.

Új Ifjúság táborok

18-30 éves fiatalok nyári tábora. A tábornak mindig más város ad otthont: a helyi önkormányzattal és egyházi vezetéssel együttműködésben a fiatalok délelőttönként társadalmi munkát végeznek a város javára: szociális intézményekben műsorokkal, látogatásokkal színesítik a városiak életét, parkokban, közterületeken a környezet szépítését, karbantartását végzik.

A tábor programjában szerepelnek közösségi játékok, ahol jobban megismerkedhetnek egymással a fiatalok; lelki programok, ahol közelebb kerülhetnek a kölcsönös szeretetre épülő egyetemes testvériség ideáljához; fórumok, beszélgetések, amelyek segítik az érett, teljes emberré válásuk útját, valamint sport, pihenés és táncház.

 Máriapoli

A Fokoláre Mozgalom tagjainak és barátainak nagyszabású összejövetele. Minden korosztály együtt tölt néhány napot, hogy kicsiben felépítsék „Mária Városát”, hogy életet adjanak Jézusnak az emberek között, ahogy Mária tette. Legfőbb törvénye egymás kölcsönös szeretete. Az együttlét rekreációs és lelki elmélyülésre alkalmas programokat is tartalmaz, a közös étkezések, séták, beszélgetések is fontos részei az ideiglenes városnak.

Társadalmi Felelősségvállalás

KOHÓ – Kapcsolati Háló

 A budapesti KOHÓ – Kapcsolati Háló önkéntes csapata az ózdi helyi katolikus iskola igazgatónőjével együttműködve – aki személyesen ismeri a gyerekeket, családokat – a helyi, hátrányos helyzetű, főként roma közösséggel való valódi találkozásokra, közös cselekvésre és egymás jobb megismerésére teremtenek alkalmat, a testvériség és a szolidaritás érdekében. A helybéli családok támogatása mellett az önkéntesek a helyben felmerülő igényeket, szükségleteket, hiányokat szem előtt tartva számos alulról jövő kezdeményezést indítottak, sportcipők gyűjtésétől kezdve a gyerekek játékos fejlesztésén vagy közös mozizáson keresztül a közösségi területek fejlesztéséig. A gyerekekkel, családokkal történő találkozás és személyes kapcsolattartás mellett rendszeres programok a tavaszi és a téli családi napok, a közös munka, és az évente megrendezett szakmai napok. Kiemelten fontos a projektben a kölcsönösség: nem „egyirányú” adományozásban

gondolkodni, hanem keresni a lehetőséget, hogy a célcsoport is kivehesse a részét egy-egy kezdeményezésből. Az igazgatónő mellett partnerségre törekszünk a helyi családokkal, a plébánossal és a városvezetéssel is.

Dejtári Projekt

Dejtáron az 1990-es években az akkori plébános, Szekeres Mihály atya cigányszármazású hittanosai kerültek kapcsolatba a Fokoláre Mozgalom fiataljaival. Innen származik kapcsolatunk Gizi és Kálmán családjával, akik a helyi cigány közösség összefogásában tettek jelentős lépéseket a Váci Egyházmegye Ceferino Ház gondozásában működő Dejtári Napközbeni Gyermekfelügyelet keretein belül. Több éven keresztül gyakori pedagógiai kapcsolatban állt velük a mozgalomhoz tartozó tanárok csoportja: cigány táncokkal gazdagították Budapesten és Dejtáron a programokat.  Harminc éve részt veszünk az ő életükben, ügyintézésben, a helyi 10-15 család segítésében. Ez az utóbbi években évi 500-600- ezer Ft támogatást jelent, gyakran a legszükségesebbek biztosítását. Folyamatosan hálás szívvel fogadjuk az adományokat.

 Közel jött Pakisztán

2016 novemberében ismertük meg a Pakisztánban működő Szociális Központot, ahol a közösségi életet élő fokolarínák a nyomorban élő, kaszton kívüli hindu- és keresztény gyermekeket gondoznak, de családjaikkal is törődnek. A létszám évenként változik:

90-130 fő között mozog.

A korábbi adományozóik nem tudták folytatni a támogatásukat, ezért hozzánk fordultak segítségért.

Azóta iskolákkal, plébániákkal, családokkal, magánszemélyekkel léptünk kapcsolatba, akik nagylelkűen mozdultak rá az általunk meghirdetett „100 Ft-os” akciónkra, a jótékonysági koncertünkre, médiákban való szereplésünkre, melyeknek köszönhetően folyamatosan támogatjuk elsősorban a gyermekek oktatását, de a Szociális Központ fenntartását és szükség esetén a családok gyógyszerrel, élelemmel való ellátását.

Tudatában vagyunk annak, hogy a főszereplők ebben a történetben azok, akik tettekre váltották Ferenc pápának azt a vágyát, hogy szeret

ne egy szegény Egyházat a szegényekért. Ennek egy cseppje valósul meg már több éve és persze reményeink szerint továbbra is.

Egy gyermek egyéves tandíja 75 000 forintba kerül.

Ha valaki szívesen támogatná ezt az oktatási projektet, akkor megteheti az Új Város Alapítvány számlaszámán: 11103004-18041930-10000001 a közlemény: Pakisztán

További infók: Téglásy Klára 06 30 556 4856 és Tóth Judit: 06 30 898 09 07

Szemléletformálás

Új Város Online + Életige lapok

Az Új Város a Fokoláre Mozgalom céljait és küldetését segítő kommunikációs eszköz. 1989-ben született az Új Város magazin, mely 30 éven át, gyűjtötte maga köré azokat, akik tenni akarnak Jézus végrendeletéért, hogy „Legyenek mindnyájan egy!”, és hírét vitte azoknak a kezdeményezéseknek, melyek az egység magvait hordozzák. 2020 húsvétjától az Új Város Online vette át a magazin feladatát. Az Új Város adja ki 6000 példányban az Élet Igéje nyomtatványt is, melyen minden hónapban egy evangéliumi ige és kommentárja olvasható. Ezek a havi elmélkedések arra buzdítanak, hogy az Evangélium ne csak lelki táplálékunk legyen, hanem a mindennapi életünk, döntéseink alakítója is.

Párbeszéd fórumok

2018-ban 12 alkalomból álló fórumsorozatra került sor. Célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlatra tegyenek szert az egymás elfogadására és meghallgatására alapuló párbeszédben. Az alkalmakon az elméleti képzésen túl érzékeny politikai és társadalmi témák megbeszélésén keresztül lehetőség volt     tapasztalatot szerezni abban, hogyan emelkedhet felül az ember saját előfeltevésein, kulturális begyökerezettségén, sematikus gondolkozásán. A programsorozaton 60-80 fő vett részt.

Nemzetközi projektek

Teens diákújságírás-képzés

A Teens Projekt 15-18 éves fiatalok számára nyújt nemzetközi képzést és kapcsolatteremtési lehetőséget helyi workshopokon, nemzetközi online webináriumokon keresztül. Ezek témája a médiafelületek kritikus használata, a fake news jelenség felismerésének segítése, újságírói és kommunikációs alapismeretek, multimédiás alapismeretek. A projekt csúcspontja a Kenyában 2021 nyarán megszervezendő nemzetközi tábor lett volna, jelenleg ehelyett a covid helyzet miatt a projekt a résztvevő országokban helyi, részben személyes részben online programok szervez. Cél egy nemzetközi, fiatalok által szerkesztett online magazin létrehozása. A projektben 8 országból 11 szervezet vesz részt, köztük a magyar Új Város  és magyar fiatalok is. 

Sophia Egyetemi Intézet – Loppiano, Olaszország

A Sophia Egyetemi Intézet integratív emberi, szakmai és kulturális  képzést nyújt azoknak, akik szeme előtt az egész világ perspektívája lebeg és akik a bölcsesség irányítására vágynak. A hívószavak: látókör-szélesítés, csapatmunkára való képzés, konfliktusmegoldási stratégiák átadása, párbeszéd-modellek, probléma-megoldási készség fejlesztése. Mindezt nemzetközi környezetben, a tanulás és az élet egységében. Részletes program itt: https://www.sophiauniversity.org/it/sophia-in-breve/

Magyarországról a 2008-as indulás óta az Alapítvány támogatásával négy diák tanult a Sophia Egyetemi Intézetben.

Ökológiai projektek – a nemzetközi EcoOne munkacsoport tevékenysége

“A föld, a táj és a talaj iránti szeretet – az éghajlatváltozás kulcsa a visegrádi országokban” projekt partnereinek első találkozójára 2020.7.23-tól 2020.7.24-ig került sor. A kétnapos találkozóra a Drienová Bioklimatikus Park adott otthont.
Az Új Város Alapítvány részéről Ádám Attila kertészmérnök vett részt a rendezvényen, aki a hazai Eco One munkacsoportról és saját tájépítészeti szakmai tevékenységéről számolt be.

2021. június 26-án a Drienová Bioklimatikus Parkba meghívást kaptak mindazok, akik érdeklődnek a táj és a föld jelenlegi használatának javítása iránt a klímaváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatban. A rendezvényen Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról jöttek össze, akik tapasztalatot hoztak a vidéki táj megújítására szolgáló megoldásokkal. A közös találkozókon a különböző környezetvédelmi szervezetek szakemberei nemcsak a víz fontosságát hangsúlyozták az országban, hanem a vegyszermentes növénytermesztést, a biodiverzitás védelmét és a természettel összhangban lévő gazdálkodást is.