Jézusnak van egy parancsolata, amit sajátjának és újnak mond. 
„Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, 
mint aki életét adja barátaiért”. (Jn 15,12–13)

Aki ezt elkezdi radikálisan élni, belső életében minőségi változást tapasztal: 
Új erő, tűz és bátorság tölti el.

Ennek a parancsolatnak a megvalósítása igazi megtéréshez vezet. 
Hatással van a bennünket körülvevő világra: Krisztusról tesz tanúságot. 
„Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) 
A keresztények közti szeretet 
a Szeretet-Isten életének visszatükröződése kicsiben az emberi kapcsolatokban.

     (Chiara Lubich írásaiból)