„Ahol ketten vagy hárman összejönnek
az én nevemben,
én ott vagyok közöttük” (Mt 18,20).

prost_17„Jézus közöttünk”
teljesen jelenvalóvá válik,
ha az Ő nevében, azaz Benne,
az ő akaratában, a kölcsönös szeretetben
egyek vagyunk.

Általa értelmet és életet nyer
a természetfölötti testvériség.
Jelenléte örömmel tölt el,
új, teljes örömmel,
azzal az örömmel,
amit Ő maga ígért meg. (vö. Jn 17,13)

Ő az, aki egységet teremt.
Ahol pedig egység van, ott a világ hisz benne:
„Legyenek mindnyájan egy, hogy a világ higgyen.” (Jn 17,21)
Krisztus az, aki megtérít,
Krisztus, aki jelen van azok között,
akik az Ő nevében összejönnek.

(Chiara Lubich írásaiból)