Párbeszéd a nagyvallásokkal

A mozgalom terjedésével világszerte kapcsolatba került más vallásúakkal, mígnem 1977-ben Chiara Lubich Londonban megkapta a Templeton-díjat a vallási élet előmozdításáért. Itt szövődtek az első komoly kapcsolatok más vallások képviselőivel, és ezzel útjára indult a vallások közötti párbeszéd, mely mostanra több szinten megszilárdult főként zsidókkal, muzulmánokkal, buddhistákkal és hindukkal, amiért 1994 óta Chiara Lubich a Vallások a Békéért Világkonferencia (WCRP) egyik tiszteletbeli elnöke.

Jelenleg több mint harmincezren vannak azok a más vallású fiatalok és felnőttek, akik osztoznak a mozgalom célkitűzéseiben és amennyire lehetséges, élik annak lelkiségét.

Egy évvel később, 1979-ben Chiara Lubich találkozott Nikkyo Niwanóval – a Rissho Kosei-kai nagy buddhista laikus megújulási mozgalom elnökével és alapítójával –, aki 1981-ben meghívta Tokióba, hogy beszéljen 12.000 buddhistának keresztény tapasztalatáról. Ezzel elindult az együttműködés humanitárius téren és a béke ügyéért, amely mindmáig tart.

1997 óta a tájföldi buddhizmussal is kifejlődött a párbeszéd, amióta Chiara Lubich elmondta lelki tapasztalatát a Chiang Mai-i Egyetemen és egy buddhista kolostorban, több mint 800 szerzetes, szerzetesnő és laikus előtt. Először történt meg, hogy buddhista szerzetesekhez egy keresztény, egy laikus, illetve egy nő szólt. Ajahn Thong nagymester, aki meghívta, így vezette be: “A bölcs sem férfi, sem nő, sem gyerek, sem felnőtt… Mikor valaki fényt gyújt a sötétben, nem szoktuk megkérdezni, ki az. Chiara azért van itt, hogy megajándékozzon a fénnyel, amit megtapasztalt.”

Muzulmánokkal harminc éve van a mozgalomnak kapcsolata világszerte. 1997 májusában Chiara Lubichot Warith Deen Mohammed imám meghívta a harlemi (New York) Malcolm X mecsetbe, ahol 3000 afroamerikai muzulmán előtt beszélt keresztény tapasztalatáról.

Azóta a Fokoláre muzulmán barátai évente rendeznek nemzetközi találkozókat. 2000 novemberében Washingtonban 5000-en gyűltek össze, afroamerikai muzulmánok és keresztények a testvériség szellemében.

A mozgalom zsidó barátainak csoportjai rendszeresen találkoznak az USÁ-ban, Európában és Latin-Amerikában. A B’nai Brit zsidó közösség argentín szervezete 1998-ban meghívta Chiara Lubichot Buenos Airesbe. A találkozás alkalom volt a “közös gyökerek” újra felfedezésére.

2001-ben két gandhiánus hindu intézmény, a Shanti Asharam és a Sarvodaya mozgalom átnyújtotta Chiara Lubichnak a “béke védelmezője” díjat. Chiara ez alkalommal úgy mondta el lelki tapasztalatát, hogy kiemelte az evangélium és a hindu szent könyvek közös elemeit. Alkalom volt ez a találkozás arra, hogy a dialógus üzenete eljusson az India különböző részein élő hindukhoz.

2002-ben tartották meg az első hindu-keresztény szimpóziumot, majd 2003. januárjában a Fokoláre alapítónője visszatért Indiába, ahol többek között a népes ….mozgalom 40000 fiatalja várta.