Fiatalok az Egyesült Világért

Kik vagyunk?

Fiatalok vagyunk. Egy olyan világ építéséhez akarunk hozzájárulni, ahol mindnyájan testvérnek érezhetjük magunkat. Sokfélék vagyunk: keresztények, zsidók, muzulmánok, buddhisták, és nem hívők egyaránt. Célunk megvalósítása érdekében a keresztény fiatalok elkötelezetten élik az evangéliumot, a más vallásúak az „aranyszabályt”, amely szinte minden vallásban megtalálható, és arra tanít, hogy úgy bánjunk az emberekkel, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak, a nem vallásos fiatalok pedig a testvériség megvalósítására törekednek. Az öt kontinens több mint 180 országában élünk: Japántól Nigériáig, Új-Zélandtól Alaszkáig, Oroszországtól a Tűzföldig…

Mindenekelőtt magunkat próbáljuk megváltoztatni, „új emberré” tenni, és a többieket is segíteni ebben. Különböző utakon járunk, hogy építsük az egységet és ledöntsük a korlátokat a népek, nemzetiségi csoportok között, generációk között, a szenvedőkkel, teszünk az ember és a természet harmóniájáért.

 

Magyarországon is jelen vagyunk, és számos kezdeményezésünk van:

– Nem akarunk közömbösek maradni a világban tapasztalható nehézségek iránt, melyekről nap mint nap olvasunk, hallunk. Árvizek, földrengések, természeti katasztrófák… Bár fiatalként pénzünk alig, talentumaink annál inkább. Művészeti esteket, jótékonysági alkalmakat szervezünk, hogy segítsük a szükséget szenvedőket.

– Nyaranta szervezünk ifjúsági tábort, ahol dolgozunk az adott városért – településért, a környezet megszépítéséért, és az ott élőkért (nyugdíjasok látogatása, ovisoknak játékos bemutató az orvoslás világáról), valamint különböző témákban fórumokat szervezünk, és persze játszunk, táncolunk… ami hozzá tartozik egy fiatal életéhez.

– Érezzük, hogy a nagyvárosokban kevés a közösségi tér, ezért mi próbálunk teremteni, ahol találkozhatunk: farsangokat, táncházakat szervezünk.

– Együttműködünk más szervezetekkel, mozgalmakkal, rendezvényeinken részt veszünk, mint például a „72 óra kompromisszum nélkül” című ökumenikus programon, melynek lényege, hogy 3 napon keresztül, az egész országban a fiatalok szociális tevékenységeket végeznek (szemétszedés, parkrendezés, nyugdíjasok látogatása stb.)

– Plébániák által szervezett sportnapok segítői és résztvevői vagyunk

– Év közben nyitott ifjúsági csoportok működnek, az igekörök, ahol kéthetente kisebb csoportokban beszélgetünk az adott hónap életigéjéről.

– Évente egyszer, az egész világon egy időben megrendezzük az Egyesült Világ Hetét, ezen a héten számtalan kezdeményezéssel teszünk a testvériségért, és igyekszünk bevinni a közvéleménybe a testvériség gondolatát, bevonva a médiát, a civil és vallási szervezeteket is.