Az egység lelkiségéből kezdenek kirajzolódni a teológiai, filozófiai és szociális gondolkodás új útjai. Ezek vetik meg az alapját egy megújult kultúrának, mely válasz a nem csak Nyugatot, de a keleti kultúrákat is átjáró nagy kulturális válságra a harmadik évezredbe való átmenet korszakában.

Ennek a megújult kultúrának a szálai az "Abba iskolából" indulnak ki, mely 1990-ben született. Tagjai Chiara Lubichból és több mint 20, különféle tudományág szakértőjéből kerülnek ki: a teológia különböző szakterületeitől a filozófiáig, az ökumenizmustól a politikáig, a természettudománytól a gazdaságig, a szociológiától a pszichológiáig.

1998-tól különböző országokból bekerültek háromszázan különféle szakterületek tanárai és szakértői is. Ez az együttműködés az egység karizmájának lelkiségéből jövő tapasztalatukon és a szakmai képzettségükön alapszik.

Ízelítőként már megjelentek publikációi ennek az új kulturális iránynak a Mozgalom kulturális folyóiratában, "Az Egység Kultúrájá"-ban.