eletige-logo2

„A világnak az evangéliumra van szüksége.
Egyetlen igéje is meg tudná változtatni a világot.
Ezért éljük az Élet Igéjét.
Mindenki élheti, mert Jézus minden ember számára fény.”

 (Chiara Lubich)

 

Az egész világon olvassák és igye­keznek tettekre váltani Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom ala­pító­jának kez­de­ményezése sze­rint az adott hónapra kivá­lasztott bibliai mondatot és a hozzá fűzött magya­rá­zatot,  amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére. 86 nyelvre fordítják le, és 14 millió emberhez jut el a média és az internet segítségével.

 

Szöveges, rajzos és vetített képes változatok letöltése

 

2023 évi életigék előzetes listája

 

Január

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)

Február

„Te vagy az Isten, aki láttál engem!” (Ter 16,13)

Március

„Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei! A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és igazság.” (Ef 5,8-9)

Április

„Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kol 3,2)

Május

„Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők!” (Róm 12,10)

Június

„Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.” (2Kor 13,11)

Július

„Aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát.” (Mt 10,42)

Augusztus

„Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!” (Mt 15,28)

Szeptember

„Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.” (Zsolt 145[144],2)

Október

„Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” (Mt 22,21)

November

„Mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.” (1Tessz 5,5)

December

„Legyetek mindig derűsek! Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” (1Tessz 5,16-18)

 

 

 

 

Youtube csatorna kisgyerekeknek:
    https://www.youtube.com/channel/UCb87JVTOCCTIQXZu3b-NOIg

Az Élet Igéjével kapcsolatban az alábbi könyvek jelentek meg magyarul:

  • Éljük az Igét – első és második kötet (Új Város, 2008)
  • Az Élet Igéje (Új Város, 2002)
  • Életünk az Ige (Új Város, 1991)