eletige-logo2

„A világnak az evangéliumra van szüksége.
Egyetlen igéje is meg tudná változtatni a világot.
Ezért éljük az Élet Igéjét.
Mindenki élheti, mert Jézus minden ember számára fény.”

 (Chiara Lubich)

 

Az egész világon olvassák és igye­keznek tettekre váltani Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom ala­pító­jának kez­de­ményezése sze­rint az adott hónapra kivá­lasztott bibliai mondatot és a hozzá fűzött magya­rá­zatot,  amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére. 86 nyelvre fordítják le, és 14 millió emberhez jut el a média és az internet segítségével.

 

Szöveges, rajzos és vetített képes változatok letöltése

 

2022 évi életigék előzetes listája

Január

Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2)

Február

„Aki hozzám jön, nem utasítom el” (Jn 6,37)

“Colui che viene a me, io non lo respingerò” (Gv 6,37)

Március

„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12)

“Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,12)

Április

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15)

“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16,15)

Május

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!” (Jn 13,34)

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri” (Gv 13,34)

Június

„Te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad.” (Zsolt 16(15),2)

“Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene” (Sal 16 [15],2)

Július

„Pedig csak egy a szükséges” (Lk 10,42)

“Ma di una cosa sola c’è bisogno” (Lc 10,42)

Augusztus

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” (Mt 18,21)

“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?” (Mt 18, 21)

Szeptember

„Bár mindenkitől független voltam, mindenki szolgájává tettem magam, hogy minél többeket nyerjek meg” (1Kor 9,19)

“Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero!” (1Cor 9,19)

Október

„Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét” (2Tim 1,7)

“Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.” (2Tm 1,7)

November

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek” (Mt 5,7)

“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7)

December

„Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örök Kőszikla” (Iz 26,4)

“Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna” (Is 26,4)

 

Youtube csatorna kisgyerekeknek:
    https://www.youtube.com/channel/UCb87JVTOCCTIQXZu3b-NOIg

Az Élet Igéjével kapcsolatban az alábbi könyvek jelentek meg magyarul:

  • Éljük az Igét – első és második kötet (Új Város, 2008)
  • Az Élet Igéje (Új Város, 2002)
  • Életünk az Ige (Új Város, 1991)