Az evangélium igéi
egyedülállóak, elbűvölőek, szemléletesek,
életre válthatóak, egyetemesek,
világosságot gyújtanak minden embernek.

Ha megéljük,
megváltozik a kapcsolatunk Istennel,
felebarátainkkal és ellenségeinkkel.

Az evangélium igéi által minden érték a megfelelő helyre kerül.
Isten pedig az első helyet kapja meg az ember szívében.

Rendkívüli ígéretek találhatók benne:
Aki ad, az kap, százszor annyit ebben az életben
és az örök életet. (V. ö. Mt 19,29)
Az olasz ABC-ben csak 21 betű van, de aki azt nem ismeri,
egész életére analfabéta marad.
Kis könyv az evangélium, de akik nem élik a benne található igéket,
úgymond „alulfejlett” keresztények maradnak.,
olyan egyházat mutatnak be,
amely nem tesz tanúságot Krisztusról.

Korunkban a keresztényeknek
radikálisan az evangéliumhoz  kell igazítaniuk
gondolkodásmódjukat, szeretetüket,
akaratukat és az életüket.

A Szentírás igéiben Isten van jelen.
Ha az igével táplálkozunk, vagyis magunkévá tesszük és életre váltjuk, akkor szabaddá tesz, megtisztít, megtérít, vigaszt nyújt, örömöt szerez, bölcsességgel tölt el, műveket hoz létre és hivatásokat ébreszt.

A világ gyűlöletét is kihívhatja.

A megélt ige által Krisztus születik meg a lelkünkben
és mások lelkében is.

(Chiara Lubich írásaiból)