Párbeszéd más meggyőződésű emberekkel

A mozgalom párbeszédben áll olyan emberekkel is, akiknek nincsen semmilyen vallásos meggyőződésük. A párbeszéd alapját az őszinte testvéri kapcsolat jelenti és az olyan alapvető értékekben való közös hit, mint a szolidaritás, béke, testvériség.

Olyannyira lényegi eleme a mozgalomnak ez a párbeszéd, hogy Chiara Lubich 1992-ben a következőket írt a mozgalomhoz csatlakozó, nem vallásos személyek kongresszusára:

“Ha ti nem lennétek, a mozgalom elvesztené önazonosságát, ugyanúgy, mintha egy másik összetevője hiányozna.” Hiszen “nekünk egyetemes a hivatásunk. »Legyenek mindnyájan egy!«. Ebben ti is benne vagytok. Ha kihagynánk benneteket, kihagynánk a fél világot.”

Mi jellemzi ezt a párbeszédet? Hogyan juthatunk túl a kölcsönös tiszteleten, ami esetleg a közömbösséget álcázza?

“Az igazi párbeszédnek az igazi szeretet ad lelket. A szeretet pedig akkor igazi, ha érdek nélküli. Ha nem ilyen, akkor nem szeretet, hanem önzés. Felmerülhet a kérdés: Nem lehetséges, hogy szeretetünk és a párbeszéd hátterében valamilyen érdek húzódik meg? Ebben az esetben szeretet nélküli párbeszédet folytatnánk, amit nem nevezhetünk párbeszédnek, hanem prozelitizmusról lenne szó. A prozelitizmusnak pedig az ajtón kívül kell maradnia, különben nincs párbeszéd.

A dialógus azt jelenti, hogy szeretünk, és a másik iránti szeretetből adjuk, ami bennünk van; de kapunk, gazdagodunk is általa. Azt jelenti: világra nyitott emberekké válunk, akikben ott élnek a többiek, akik tudnak adni a sajátjukból.

Emlékszem, amikor elkezdtük, csakis a szeretetet akartuk szem előtt tartani. Teljesen világos volt számunkra, hogy a szeretet érdek nélküli: nem azért kell szeretned, hogy megtérítsd a másikat; hogy embereket toborozz magadnak; nem azért, hogy megváltozzon az iroda, ahol dolgozol, vagy az iskola, hol tanulsz. Nem: egyszerűen szeretetből kell szeretned.”

A párbeszéd pedig konkrét tevékenységekben ölt testet. A mozgalom nem vallásos tagjai elsősorban azÚj emberiség mozgalom és az Új család mozgalom szolidaritási akcióiban, a közösségi gazdaságprojektjeiben, a Politikai egységmozgalomban vesznek részt.