T4U_logo

Első nap – hétfő

A felebaráti szeretet

Ez a szeretet nem csak szavakból áll és érzésekből, hanem konkrét tettekből. Feltételezi, hogy eggyé „legyünk” a másik emberrel, hogy éljük az életét a szenvedéseiben, örömeiben, nélkülözéseiben, hogy megértsük, és hathatósan segíthessünk neki. (Chiara Lubich)

thought-bubble-icon-22Feladat:
Kérd meg a melletted ülő társadat, hogy mesélje el egy olyan tapasztalatát, amikor a negatív érzése ellenére egy konkrét tettel tudott valakit szeretni!

 

Este: lelkiismeret-vizsgálat (3. pont), napi zárás


Második nap – kedd

Önszeretet, Istenszeretet

C:\Users\zbohan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\frame (1).pngNézd meg ezt a videót: https://www.youtube.com/watch?v=8Are9dDbW24 Ezen keresztül kicsit elképzelhetjük, mit jelent e végtelen. Ettől a végtelentől sokszor, de sokszor nagyobb a lelkünk mélysége.

„A legfontosabb, hogy eljussunk az Istennel való egységre. Ez egy olyan isteni nektár, melyet akkor fedezel fel a lelkedben, amikor őszintén szerettél az egész napon át, miután láttad Jézust mindenkiben, és miután élted a szeretet művészetét. Majd mikor egy pillanatban elkezdesz imádkozni, érzed majd legbelül, hogy Isten megszólít, meghív. Nem szavakkal beszél Isten, de te érzed: érzel valami istenit, valami rendkívül fenségest, ami egy olyan boldogságra visz, amihez foghatónak még az árnyéka sem létezik itt ezen a földön. Akkor te elcsendesedsz, mondod Neki, Jézus a tiéd vagyok, Te az enyém vagy […] Szükséges, hogy összegyűjtsük ezt a mennyei nektárt úgy, hogy egész nap szeretünk.” (Chiara Lubich)

Töltsd ki az alábbi kérdőívet

edit_activoG

 

Ennyi időt fordítok átlagosan naponta

Perc

 • alvásra
 
 • tanulásra (vagy munkára, ha már dolgozol)
 
 • étkezésre
 
 • barátaimmal való kapcsolatra
 
 • ebből mennyi élőben
 
 • ebből mennyi „online”
 
 • sportolásra, edzésre
 
 • zenetanulásra
 
 • Istennel való kapcsolatom ápolására
 
 • környezetem, ruhám ápolására
 
 • kikapcsolódásra, játékra
 
 • ebből mennyi élőben
 
 • ebből mennyi „online”
 

 

C:\Users\zbohan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\think_icon.jpg

Gondolkodj el rajta és írd le, hogy szerinted mi adja az ember valódi értékét! 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………

 

Este: lelkiismeret-vizsgálat (1, 2. pont), napi zárás

 


Harmadik nap – szerda

Szeretet a mai társadalomban

Elgondolkodtató, amit az első keresztényekről mondtak: „Nézd, hogy szeretik egymást, egyik kész meghalni a másikért.”

Az egyházaknak is szeretniük kell egymást: „…hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen – kérte Jézus az Atyától –, s én is bennük legyek” (Jn 17, 26). (Chiara Lubich)

thought-bubble-icon-22

FeladatBeszéld meg a melletted ülő társaddal!

Tudtok olyan helyekről a világban, ahol az emberek nem gyakorolhatják szabadon a vallásukat?

 

Este: lelkiismeret-vizsgálat (4, 8. pont), napi zárás

 


Negyedik nap – csütörtök

Szerelem

A szeretet himnusza
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, 
ha szeretet nincs bennem, 
csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.

2Legyen bár prófétáló tehetségem, 
ismerjem az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, 
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

3Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt s vessem oda testemet, hogy elégessenek, 
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem gőgösködik,

5nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,

6nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.

7mindent eltűr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel.

8A szeretet nem szűnik meg soha. 
A prófétálás véget ér, 
a nyelvek elhallgatnak, 
a tudomány elenyészik.

9Tudásunk csak töredékes, 
töredékes a prófétálásunk is.

10de amikor eljön a beteljesedés, 
ami töredékes, véget ér.

11Amikor még gyermek voltam, 
úgy beszéltem, mint a gyermek, 
úgy gondolkodtam, mint a gyermek, 
úgy ítéltem, mint a gyermek. 
de mikor férfivá nőttem, 
elhagytam a gyermek szokásait.

12Ma még csak tükörben, homályosan látunk, 
akkor majd színről színre. 
Most csak töredékes a tudásom, 
akkor majd úgy ismerek, 
ahogy én magam is ismert vagyok.

13Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, – ez a három, 
de köztük a legnagyobb a szeretet. (Pál Apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezet)

C:\Users\zbohan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\love_icon.pngTörténet: Egy idős házaspár kézenfogva sétált a peronon. Egy fiatal fiú a barátnőjével ment el mellettük, és elismerően odaszólt nekik: „Remélem majd mi is így fogjuk egymást szeretni ötven év múlva.” 
Az öreg odafordult hozzá és azt mondta: „Fiam, ne reméld, hanem döntsd el!”
C:\Users\zbohan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\think_icon.jpg

Feladat: szerinted mit értett ez alatt az idős úr?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

Este: lelkiismeret-vizsgálat (7. pont), napi zárás

REGGELI IMA

Imádlak téged Istenem,szeretlek teljes szívemből.Köszönöm, hogy megteremtettél,kereszténnyé tettél,és megőriztél ezen az éjszakán.Fölajánlom neked a mai nap minden tettét

és szenvedését.

Add, hogy minden szent akaratod szerint,

és a Te nagyobb dicsőségedre legyen.

Őrizz meg a bűntől és minden rossztól.

A Te kegyelmed legyen mindig velem

és mindannyiunkkal. Ámen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

ESTI IMA

Imádlak Téged, Istenem, szeretlek teljes szívemből.

Köszönöm, hogy megteremtettél,

kereszténnyé tettél,

és megőriztél ezen a napon.

Bocsásd meg a rosszat, amit ma elkövettem,

És fogadd el, ami jót tettem,

Őrizz meg a pihenés alatt,

és szabadíts meg a veszélyektől.

A Te kegyelmed legyen mindig velem és mindannyiunkkal. Ámen

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

LELKIISMERET-VIZSGÁLAT

1.  Hittem a Szeretet Istenben?

Megújítottam a választásomat, hogy életem Ideálja Isten, és Őt a munka, a karrier, a tanulás, a szórakozás és minden más elé helyezem?

A nehézségek közepette is hittem az Ő szeretetében? Az Atya Isten szívébe vetem minden aggodalmam, és bízom abban, hogy ott minden megoldódik? Minden nap jól imádkozom és végzem az ájtatossági gyakorlatokat?

2. Magamévá tettem az Ő előre látható és váratlanul megnyilvánuló akaratát?

Próbálom Isten hangját felfedezni nap, mint nap, hogy az Ő akarata szerint éljek? Úgy szervezem napjaimat, hogy kötelességeimet, amelyekkel az Ő kedvébe járok, meg tudjam tenni? A váratlan helyzetekben is kész vagyok felfedezni Isten akaratát?

3. Jézust láttam a testvéreimben? Eggyé váltam velük?

Rokonaim érzik, hogy természetfeletti szeretettel szeretem őket? Továbbadom az Ideált, nem csupán szavaimmal, hanem mindenek előtt azáltal, hogy állandóan szeretek?

Bocsánatot kérek, amikor hibázom, és nem szeretem a testvéreimet?

4. Megmaradtam a kölcsönös szeretetben, Jézus jelenlétében?

Az egység kovásza vagyok ott, ahol vagyok? Mindenhol azt próbálom elősegíteni, ami egyesít?

Próbálok közvetítő lenni a családban, a munkahelyen, bárhol, hogy ne legyenek széthúzások?

5. Szerettem az Elhagyott Jézust mindig, azonnal és örömmel?

Képes vagyok felismerni az elhagyott Jézust minden fájdalomban, ami ér? Átölelem Őt, ünnep számomra a Vele való találkozás?

Miután felismertem Őt, próbálom rögtön szeretni a többieket, vagy mindenképp tovább lépni és tenni Isten akaratát?

6. Gondoltam az életigére? (itt idézzük fel a havi életigét)

Próbálom megosztani az Ige gyümölcseit?

7. Mondtam a Szűzanyának, hogy teljesen az Övé vagyok? Éltem az Ő negatív erényeit?

Türelmes vagyok, szelíd, irgalmas?

Törekedtem a tisztaságra mindenütt: az utcán, a munkahelyen, amikor szórakozom; a többiekkel való kapcsolatban, vagy amikor egyedül vagyok; hogy megőrizzem magamban a Szentlelket?

8. Éltem az Egyházért, az „ut omnes”-ért, hogy „legyenek mindnyájan egy”?

9. Tiszteltem a Szentlelket azzal, hogy hallgattam az Ő hangjára? Követtem sugalmazásait?

 

10. Kitartottam az Ideálban (hogy életem minden pillanatában szeretet legyek)?