Rendezvények

UWPAz Egyesült Világ Projekt az egyetemes testvériség, a szolidaritás, a közösségek mások felé fordulásának megvalósulását mutatja be. Összegyűjti azokat, akik rendszeres tevékenységükkel létrehozzák a “testvériség szigeteit”.

Ha egyetért a projekt céljaival, támogatását aláírásával fejezheti ki: itt.
Ha csatlakozni is kíván valamilyen kezdeményezéssel, annak módját az alábbiakban ismertetjük.

Az Egyesült Világ Projekt

Az Egyesült Világ Projekt (EVP) az egyetemes testvériség eszméjének konkrét megvalósítása érdekében indult a 2012-es Genfesten. Célja összegyűjteni azokat a személyeket és közösségeket, akik rendszeres akcióikkal a testvériségért tevékenykednek. A projekthez csatlakozó személyek vállalják, hogy azon a helyen, ahol élnek, a kezdeményezés céljának előmozdítói lesznek, ezen kívül támogatják egy olyan nemzetközi megfigyelő bizottság felállítását, amely az egész világon monitorozza a testvériség megvalósulását az egyének és a közösségek életében. Továbbá támogatják, hogy az ENSZ megfelelő szerve az immár húsz éve működő Egyesült Világ Hetét nyilvánítsa saját, nemzetközi szintű programjának, hogy ezzel felhívja a kezdeményezés fontosságára a különböző szintű intézmények figyelmét.

Az Egyesült Világ Hete

Az Egyesült Világ Hete május első hete, egy nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi rendezvénysorozat világszerte. Ezen a héten a fiatalok számtalan akció keretében dolgoznak a testvériségért, és arra törekszenek, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon a testvériség gondolata, ezért tevékenységükbe bevonják a médiát, a civil és vallási szervezeteket. Célja: Az egyetemes testvériség megvalósítása a gyakorlatban az Aranyszabály szerint: “Tedd azt másoknak, amit szeretnél hogy veled is tegyenek az emberek.”

Az Egyesült Világ Hetének megnyitója idén Jeruzsálemben lesz, ahol különböző művészeti és kulturális események, műhelymunkák, és egy nemzetközi konferencia várják a világ minden részéről érkező fiatalokat. Magyarországról is indul egy delegáció, hogy részt vegyen az eseményen.

A hazai program:

  1. 2013. május 1. – az Egyesült Világ Hetének megnyitó ünnepségét Magyarországon is élőben követhetjük a budapesti Erzsébet téren lévő ETAP-ról, illetve a vidéki városokban helyi rendezvények várhatóak;
  2. 2013. május 4. – országos sportnap Budapesten az EVH keretében, majd azt követően zenés-táncos záróest.

A Egyesült Világ Projekt története

Az Egyesült Világ Projekt a Genfesten, a 2012. augusztus 31. és szeptember 2. között, Budapesten megrendezett ifjúsági nemzetközi rendezvényen indult el. 2012. május 1-jén megnyitották a Genfest évét “Let’s bridge!” jelszóval, és elhatározták, hogy “hidakat építenek” a világ minden sarkában. Idén, 2013. május 1-jén zárják le ezt az évet: Magyarországon az Egyesült Világ Hete keretében, május 1-jén adják át az UNESCO-nak az összegyűjtött beszámolókat tartalmazó adatlapokat a testvériség szigeteiről – ahogy azt azokban a napokban a világ sok más országában is teszik majd a testvériségért élő fiatalok.

Csatlakozás az Egyesült Világ Projekthez

A projekthez olyan személyek és közösségek (helyi közösségek, szakmai közösségek, plébániai vagy családi kezdeményezések, stb.) csatlakozhatnak, akik rendszeres akcióikkal a testvériségért tevékenykednek, és ezáltal létrehozzák a „testvériség szigeteit”.

Az EVP arra hív mindenkit, aki egyetért célkitűzésével, hogy – a személyes elköteleződés mellett – csatlakozzon a projekthez kezdeményezéseinek leírásával is. Ehhez a mellékelt adatlapot kitöltve el kell juttatni az info@fokolare.hu címre, esetleg weboldal linket, fényképeket, beszámolót is mellékelve.
A kezdeményezések bejelentését 2013. április 15-ig várják, ugyanis 2013. május 1-jén a  Magyar UNESCO-nak szeretnék átadni az addig összegyűjtött rövid beszámolókat, a nemzetközi Egyesült Világ Hete megnyitójának keretében.

Kik állnak a kezdeményezés mögött?

A Fokoláre Mozgalom, mely világszerte elterjedt különböző közösségek és kultúrák között. A legkülönbözőbb foglalkozású és társadalmi rétegekhez tartozó, különböző vallású vagy nem vallásos meggyőződésű emberek kötelezték itt el magukat egy szolidárisabb, egyesült világért. A Mozgalom 1943-ban született az észak-olaszországi Trentóban, alapítója Chiara Lubich (1920-2008). A Fokoláre Mozgalmat a Katolikus Egyház 1962-ben hagyta jóvá, majd 1990-ben ill. 2007-ben ezt megerősítette. A ‘60-as évek végén érkezett el Magyarországra, ahol ma mintegy 1100 tagot számlál és hozzávetőleg tízezren kapcsolódnak hozzá, különböző formában.

Lelkisége közösségi, és a társadalmi megújulás motorjaként az evangéliumi szeretetet állítja középpontba. Életstílusa a keresztény tanításból merít – bár nem hagyja figyelmen kívül, sőt hangsúlyozza a más vallásokban és kultúrákban élő hasonló értékeket. Így ad választ az élet értelmét és hitelességét érintő kérdésekre, amellyel hozzájárulhatunk a béke és az egység megvalósulásához a világban. A társadalom minden területén dolgozik. A katolikus világban párbeszédet folytat az egység megerősödéséért, a különböző keresztény felekezetekkel pedig a teljes közösségért. A különböző vallások képviselőivel és a nem vallásos meggyőződésűekkel együtt törekszik az emberek és csoportok közti összefogás és testvériség előmozdítására.

A kezdeményezés nemzetközi honlapjának címe: https://www.unitedworldproject.org.