nemzetközi pedagógiai program

bh_00A nemzetközi „Béke Háló” nevelési program több mint 20 éve született Olaszországban. Magyarország 2008-ban a budapesti Néri Szent Fülöp Általános Iskola vezetősége és pedagógusai révén csatlakozott célkitűzésükhöz, a békére neveléshez.
A jugoszláviai háború idején két lelkes gimnazista indult útnak friss jogosítvánnyal, hogy elvigye az osztályban összegyűjtött adományokat egy menekülttáborba. A tapasztaltak nagyon megérintették őket. A következő évben egy tanáruk segítségével már az egész osztály fölkerekedett ugyanezzel a céllal.

Mára már több mint 400 iskola vagy intézmény, 100.000 diák és 600 tanár csatlakozott önkéntes munkájával a kezdeményezéshez. Humanitárius utakat szerveznek, kapcsolati hálót építenek különböző kultúrák között. Segítenek a rászorulóknak, de legfőképpen békét akarnak vinni oda, ahol az hiányzik.

A trevisói Fabio Besta alapító iskola minden évben humanitárius úton vesz részt.

Magyarországon  négy középiskola és egy általános iskola csatlakozott a kezdeményezéshez.

Korábbi híreink a Béke Hálóhoz kapcsolódó eseményekről: itt!

A Béke Háló története Magyarországon

2007-2008. tanév

bh_01Az olasz Béke Hálótól kérés érkezett, hogy van-e egy magyar iskola, aki fogadná őket a következő Humanitárius útjukon. Az első fogadó iskola a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola lett, ahol szeptemberben a tanévnyitó értekezleten bemutatattuk a Béke Hálót. 2008. április 23-án az egész iskola a tornateremben várta az olaszokat. Fergeteges hangulatban töltöttük a délelőttöt. „Szeretni jöttek ide!” – mondta az egyik tanuló.

2008-2009. tanév

A Nériben elindult egy rendszeres, azóta is tartó sokrétű tevékenység (kézműveskedés, süteményárusítás, jótékonysági koncertek), melynek anyagi bevételét különböző bajba jutott vagy szegény sorsú emberek javára fordítják. Ezen kívül alkalmanként a béke témában meghívott előadókkal beszélgetést szerveznek, öregotthonba, óvodába is kijárnak.
2009. március 31-én az első magyar pedagóguscsoport ebből az iskolából 4 fővel részt vett a Stage Meetingen. Ugyanebben a tanévben a Néri pedagógusai gyerekek, szülők kíséretében egy másik iskola pedagógusainak is bemutatták a Béke Hálót egy nevelési értekezleten.

bh_02bh_03bh_04

2009-2010. tanév

Az olaszok aktuális humanitárius útjának előkészítéseképpen a Béke Hálót két új intézményben mutatták be, Gödöllőn a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában és Szegeden a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. 2010. április 25-29 között útjuk során az olaszok ezeken az intézményeken kívül meglátogatták a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgáit, valamint Szegeden a Makkosházi Általános Iskolát.
A Néri elkészített egy nemezképet, amit kiküldtek a Stage Meeting művészeti pályázatára.
A szegedi Radnóti Gimnázium olasz testvériskolát fogadott.

bh_05bh_06bh_07

2010-2011. tanév

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola pedagógus közösségében egyre jobban ismertté válik a Béke Háló tevékenysége és február 20-án az iskolában egy nagy jótékonysági estet rendeznek, hogy előteremtsék a Stage Meetingre kiutazó gyerekek útiköltségét, ahol a Néri megkapta a Béke Pajzsa címet. Ebben a tanévben Budapesten egy újabb gimnázium kapcsolódik a Béke Hálóhoz, a Kosztolányi Dezső Gimnázium. Lignanoban a „Youth in Action” pályázat keretén belül a szegedi és a budapesti gimnáziumok … tanulója vett részt a nemzetközi munkában. A Stage Meeting színpadán Magyarországot az összes kint lévő tanuló képviselte egy magyar népi tánccal. Ezév május 29-én 5 pedagógussal megtartották az első Béke Háló felnőtt találkozót.

bh_08bh_09bh_10

2011-2012. tanév

bh_15Az említett gimnáziumok diákjai is rendszeres Béke Hálós tevékenységeket végeznek (Gyermekotthonban ünnepség, iskolában, óvodában a környezet szépítése, kórházban gyerekek, idősotthonban pedig öregek látogatása.) Október 7-én megrendezzük az első magyarországi Béke Hálós csoportok Stage Meetingjét Szegeden „Mégis kit kedvelsz te? – Kultúrák egymás mellett élése” címmel, melyen kb. 45 15-19 év közötti gyerek vett részt, 15 felnőtt közreműködésével.
A humanitárius út ebben az évben ismét Szegedre vezetett, ahova Budapestről kis küldöttség érkezett. A két gimnázium tanulói Padovában részt vettek a Stage Meetingen is.

bh_11bh_12bh_13bh_14bh_16

2012-2013. tanév

Újabb iskolával, a hevesi Eötvös József Református Középiskolával vettük fel a kapcsolatot. Többszöri személyes beszélgetés és látogatás után ez az iskola az, aki a 2013. évi humanitárius úton lévő olasz csoportot fogadta. Ez alkalommal több város és annak közössége dolgozott együtt az a program lebonyolításán, és ezáltal bekapcsolódtak a Béke Háló üzenetébe. Eger biztosította az esti szállást számukra, Ózdon a cigány és magyar közösség várta őket, Budapesten Teréz anya nővéreit látogatták meg és a hevesi találkozásra a budapesti és szegedi iskolák is felutaztak.
Ebben az évben a Néri Iskola testvérosztály kapcsolatot létesített a közeli Valkó falu Móra Ferenc Általános Iskola egyik osztályával és elindultak a közös programok. Ebben az iskolában a tanulók közt nagy százalékban vannak cigány gyerekek.
A tanév végén megtartották a Béke Háló második felnőtt találkozóját 11 fővel.

bh_17bh_18bh_19bh_20bh_21bh_22