Kik az egyházmegyés fokolarino papok? Nemzetközi felelősük, Hubertus Blaumeiser atya mutatta be őket Piacenza érseknek, a Klérus Kongregáció titkárának az alábbi szavakkal:

 

Az egész világon 20.000 egyházmegyés pap és diakonus áll kapcsolatban a Fokoláre Mozgalommal. Az egység ideáljától vezérelve egyházmegyéjük papjai között és az egyházi közösségekben arra törekednek, hogy előmozdítsák a közösségi lelkiséget és a közösségi életet. Ennek a folyamatnak a szíve világszerte összesen 188 papi fokolár, amelyhez 859 pap tartozik. Ezt a lelkületet viszik az egyházmegyék szervezeteibe az egyházmegyés pap önkéntesek is összesen 946-an, akik egy hónap múlva fognak találkozni Castelgandolfóban.

Gyakran virágzó plébániai közösségeket találhatunk körülöttük, ahol szeretnének olyan légkört teremteni, amilyen az első keresztény közösségekben uralkodott. A világon 4.000 plébániára jutott el az egység lelkisége.

A szeminaristák körében is elterjedt az egység lelkisége. Segíti őket, hogy Istent tegyék az első helyre az életükben és a papságra való felkészülés során konkrétan is megéljék a testvériséget. Továbbá segíti őket az evanglium szerinti gondolkodásmód kialakításában, és a cölibátus értékének fölfedezésében. Mintegy 5.000 egyházmegyés szeminaristával állunk kapcsolatban.

Az évek folyamán megerősödtek az egyházmegyés papok, diakonusok és szeminaristák ún. Közösségi lelkiségi központjai. A legrégebbi Loppianóban található, Firenze mellett. 1966 óta ebben a központban 4.000 pap, diakonus és szeminarista tanult közösségi életet és pasztorálási módot. Hasonló központok nyíltak a Fokoláre Mozgalom városkáiban Manilában, Nairobiban, San Paoloban és legutóbb Lengyelországban és Németországban is.